Winterdepressiezelftest

Werking lichttherapie

Met lichttherapie kan de biologische klok van het lichaam worden hersteld.

Lichttherapie werkt via de ogen

Lichttherapie werkt via de ogen. Wetenschappers hebben ontdekt dat er speciale zenuwverbindingen bestaan tussen onze ogen en het gedeelte in de hersenen waar de biologische klok van het lichaam zich bevindt. Door blootstelling aan intens licht wordt de biologische klok beïnvloed. Het lichaam krijgt door het licht een duidelijk signaal dat de dag is begonnen. Hierdoor zullen belangrijke biologische processen in het lichaam weer aansluiting vinden op het ‘normale' 24-uurs ritme. Zoals het hoort.

Naast de biologische klok van het lichaam blijkt lichttherapie ook een direct effect op een aantal processen in het lichaam te hebben, zoals de onderdrukking van de aanmaak van het slaaphormoon melatonine. In de winter maakt het lichaam meer van dit hormoon aan. Dit hormoon heeft u in de avond en nacht nodig om makkelijk te kunnen in- en doorslapen. In de ochtend hoort het lichaam de productie van dit hormoon te stoppen. Bij veel mensen gebeurt dit niet, met het gevolg dat ze veel moeite hebben met opstaan, traag op gang komen en zich ook overdag vermoeid blijven voelen. Lichttherapie stopt de aanmaak van melatonine op een natuurlijke wijze. Zodra de aanmaak van melatonine is gestopt zal het lichaam andere activatiehormonen en -neurotransmitters aanmaken om overdag normaal te kunnen presteren. Zoals het hoort. Voor een goed herstel van het dag- en nachtritme en de onderdrukking van melatonine adviseert men in het algemeen lichttherapie in de vroege ochtend toe te passen.

Golflengte van licht en intensiteit

Bij lichttherapie worden uw ogen blootgesteld intens licht, afkomstig van een speciale lamp. De intensiteit van licht drukt men uit in LUX. Artsen gingen er eerst van uit dat blootstelling van 10.000 LUX noodzakelijk was om het gewenste gunstige effect met lichttherapie te bereiken. Het is belangrijk om te vermelden dat men bij 10.000 LUX refereert naar de klassieke (grote) lichttherapielampen die gebruik maken van fluorescente lampen (TL-licht). De intensiteit van dit licht neemt snel af naarmate men verder van de lamp af zit, met als gevolg dat de dagelijkse gebruiksduur significant toeneemt tot wel 2 uur op 60 cm afstand van het gezicht. Inmiddels is duidelijk aangetoond, dat de golflengte van het licht, ook belangrijke rol speelt.

Licht is opgebouwd uit verschillende kleuren. Denk hierbij aan de regenboog. De fotocellen in het oog blijken met name gevoelig te zijn voor het blauwe licht in het totale lichtspectrum om melatonine effectief te kunnen onderdrukken. Nog steeds wordt er gebruik gemaakt van fluorescente lampen die niet het meest optimale lichtspectrum gaven. Het gevolg is dat men vrij lang achter een lamp moet zitten om het beoogde resultaat te behalen. Soms wel 2 uur!

Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van LED-lampjes (Licht Emitterende Dioden). In tegenstelling tot fluorescente lampen kunnen LEDs ‘geprogrammeerd' worden. Ze kunnen zo gemaakt worden dat het licht zich concentreert op een bepaalde golflengte. Als de LEDs goed geprogrameerd zijn, resulteert dit in een hogere lichtefficiëntie. Hierdoor is de dagelijkse behandelduur veelal aanzienlijk korter dan bij het gebruik van een klassieke (grote) lichttherapielamp die gebruik maken van fluorescente lampen.

>> indicaties lichttherapie